PROPRIETARUL PAGINII DE INTERNET

MILPROME SRL ( numit în continuare pe scurt „Societatea„), cu sediul social în str. Teilor, nr. 79, oraș Râșnov, jud. Brașov, număr de ordine în Registrul Comerţului J8/2761/03.10.2017, CUI 38303982, capital social 200 RON, este proprietarul acestei pagini de internet, care poate fi utilizată conform acestor termeni și condiții de utilizare.

CONTACT

Pentru orice informație sau întrebare cu privire la acest website ne puteți contacta la adresa info@dinotabara.ro.

Acest Site este în limba română.
Comunicarea cu noi se va realiza în limba română. Puteți transmite solicitări de informații și în limba engleză.

SCOPURILE IN CARE POATE FI UTILIZAT ACEST SITE

Puteți utiliza acest site web pentru:

ACCEPTAREA CONDITIILOR DE UTILIZARE PRIN ORICE ACCESARE A SITE-ULUI

Orice utilizare a site-ului pentru oricare dintre scopurile de mai sus implică acceptarea acestor termeni și condiții de utilizare. Utilizarea site-ului nostru nu se poate face în alte scopuri decât cele menționate mai sus și nici în alte condiții. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare vă rugăm să nu accesați pagina noastră de internet.

INFORMATIILE PUBLICATE PE SITE

Incercăm, în măsura posibilului, să asigurăm exactitatea şi actualizarea informațiilor aflate pe acest site, rezervându-ne dreptul de a aduce modificări conținutului acestora în orice moment, fără preaviz.
Nu putem însă garanta și nu ne asumăm responsabilitatea în legătură cu acuratețea deplină și actualizarea la zi deoarece în pofida eforturilor noastre pot apărea unele întârzieri de actualizare datorită pregătirii unui anumit design, sau a implementărilor actualizărilor de către partenerii noștri.

De asemenea vă rugăm să aveți în vedere faptul că postăm pe aceste site informații despre care noi considerăm că sunt utile clienților noștri. Este însă posibil ca pe acest site să nu apară toată informația și din acest motiv vă rugăm să solicitați detalii suplimentare prin formularul de contact, precum și orice clarificări dacă informația vi se pare insuficientă sau neclară.

Informațiile publicate pe Site cu privire la tabere și evenimente sunt prezentate cu caracter de informare generală și orice utilizare a acestora de către dumneavoastră se realizează pe cunoscând acest aspect.
De asemenea vă rugăm să aveți în vedere că ne declinăm orice responsabilitate cu privire la :

Link-uri hipertext care ar putea fi introduse în acest site pot conduce utilizatorul către alte site-uri. Societatea nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la securitatea, conținutul, disponibilitatea, și orice alte materiale conținute în alte site-uri își declină orice răspundere în cazurile în care conținutul acestora contravine dispozițiilor legale şi reglementărilor în vigoare.

Orice creare de link-uri hipertext către pagina de primire a acestui site sau orice altă pagină a Site-ului poate fi făcută doar cu acordul expres şi prealabil, exprimat în scris de către Societate.

PROPRIETATEA INTELECTUALA

În relația cu dumneavoastră, Site-ul și toate materialele publicate, inclusiv orice materiale care, deși au fost publicate la un anumit moment, au fost eliminate ulterior de pe Site, precum şi elemente grafice, mărci, texte, denumiri de produs, imagini, desene, sigle, sunt proprietatea exclusivă a Societății sau a partenerilor săi.

Prin accesul pe Site și utilizarea acestuia de către dumneavoastră nu vi se acordă nicio licență de utilizare a acestora şi niciun alt drept asupra materialelor publicate decât acela de a consulta site-ul.

Reproducerea sau utilizarea, integrală sau parțială, materialelor este permisă numai în forma inițială, fără modificări, și numai în scopuri exclusiv de informare strict personală şi privată pentru participarea la tabere a persoanelor cunoscute, orice reproducere sau utilizare a copiilor acestor materiale realizate în alte scopuri fiind, interzise în mod expres.

Orice altă utilizare decât cea permisă conform prezentelor condiții va constitui o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, care va fi sancționată conform legii.

RAPORTURILE JURIDICE CU MINORII

Pentru a beneficia de servicii de informare electronică (newsletter) prin intermediul acestui site este necesar să aveți 16 ani împliniți.
Dacă nu aveți această vârstă nu vă puteți înregistra la newsletterele noastre decât cu acordul părinților transmis prin e-mail în prealabil.
Recomandăm părinților să îi instruiască pe copiii lor minori să nu transmită datele lor pe internet și să i atenționeze de posibile riscuri ce pot apărea la utilizarea internetului.
Datele cu caracter personal ale minorilor nu vor fi colectate prin intermediul site-ului, cu excepția cazului în care aceștia au peste 16 ani.

În caz de colectare accidentală a datelor personale ale unui minor, părinții au capacitatea de a se opune păstrării şi/sau transmiterii acestora către terți.

Datele minorilor vor fi transmise de către părinți numai după sau cu ocazia contractării. Raporturile juridice se vor stabili între Societate și părinți, inclusiv pentru copiii minori beneficiari ai serviciilor.

CONDITII TEHNICE NECESARE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI

Pentru utilizarea Site-ului nu este necesară îndeplinirea unor condiții tehnice specifice de către un computer, echipament sau alt dispozitiv al utilizatorului.

Accesul la site se poate realiza utlizând orice dispozitiv conectat corespunzător la Internet (cum ar fi, de exemplu un computer, tableta, telefon), sistem standard de operare și versiunea curentă a browser-ului web standard.

Pe parcursul dezvoltării site-ului pentru a utiliza anumite caracteristici tehnice, site-urile trebuie să sprijine protocolul de transmitere a datelor securizate și SSL Java Script și cookie-uri, sau suport Flash.

Informații detaliate cu privire la cookie-uri sunt conținute în politica privind cookie-urile. Vă rugam citiți Politica Cookies, care va fi actualizată periodic în funcție de modificarile în cookies utilizate.
Pentru a utiliza funcționalitatea avansată a site-ului referitoare la newsletter, precum și a pentru a comunica cu noi prin intermediul site-ului utilizatorul trebuie să aibă o adresă de e-mail activă.
Societatea își rezervă dreptul de a modifica modul tehnic de livrare a serviciilor, în funcție de domeniul de aplicare și condițiile tehnice.

RESTRICTII PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI

Este strict interzisă:

Încălcarea acestor restricții atrage răspunderea utilizatorului pentru acoperirea integrală a tuturor prejudiciilor create.
Nu este permis în niciun fel și veți fi tras la răspundere pentru orice abuz pe acest Site web, pentru introducerea în mod deliberat de viruși informatici de tip hardware și software, precum și orice alte programe informatice neautorizate sau material care este rău intenționat sau dăunător din punct de vedere tehnologic.

Este interzis să efectuați orice încercare de a avea acces neautorizat la acest Site web, la serverul care găzduiește acest Site sau la orice alt server, computer sau bază de date asociată cu Site-ul nostru web. Veți răspunde pentru orice atac la acest Site web prin intermediul oricărui atac de tip informatic.

Precizam că orice astfel de acțiune poate constitui infracțiune în temeiul reglementărilor aplicabile, iar noi vom raporta orice astfel de încălcare autorităților competente.
În orice caz de abuz sau abatere de la restricțiile de mai sus dreptul dumneavoastră de a utiliza acest Site web va înceta/ va putea fi blocat.

NEWSLETTER

Pe site apare un formular care permite utilizatorului să solicite înscrierea pentru a primi unui newsletter (buletin informativ).

Utilizatorul care dorește să primească Newsletter-ul va introduce o adresă de e-mail la care dorește sa primească informări cu privire la ofertele Societății.

Pentru a utiliza serviciul Newsletter, nu este necesar să configurați un cont de utilizator.
Utilizatorul poate renunța oricând la Serviciul Newsletter prin utilizarea link-ului de dezabonare furnizat în fiecare e-mail trimis ca parte a serviciului Newsletter.

Societatea poate decide în orice moment stoparea serviciului newsletter.

RECLAMATII PRIVIND FURNIZAREA DE SERVICII PRIN MIJLOACE ELECTRONICE

SOCIETATEA ia măsuri ca site-ul să funcționeze corect și se angajează să depună eforturi pentru a elimina disfuncționalitățile.

SOCIETATEA își rezervă dreptul ca site-ul web să nu fie disponibil temporar integral sau parțial, în măsura necesară mentenanței efectuate pentru buna funcționare a acestuia.

Utilizatorul are dreptul să depună reclamații cu privire la serviciile furnizate în mod electronic și cu privire la funcționarea incorectă a site-ului sau news-letter-ului. În plângere, furnizați datele utilizatorului necesare pentru a trimite informații despre rezultatul plângerii și o descriere a neregulilor de funcționare.

Reclamațiile trebuie trimise în scris la adresa de e-mail info@dinotabara.ro
SOCIETATEA va depune efortul de a remedia cele sesizate atunci când e cazul sau de a răspunde plângerii în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

INFORMATII CU PRIVIRE LA RISCURI SPECIALE REFERITOARE LA UTILIZAREA SERVICIULUI FURNIZAT PE CALEA ELECTRONICA

Utilizarea site-ului web și a serviciilor furnizate pe cale electronică se realizează prin intermediul internetului, care ar putea implica anumite riscuri aferente în mod uzual utilizării rețelelor de internet.

Riscurile asociate utilizării internetului includ, printre altele, posibilitatea introducerii de software care ar putea cauza prejudicii, cum ar fi „Viruși” (virus) sau alți derivați ai acestora. În legătură cu cele de mai sus, pentru a combate astfel de amenințări, este recomandat ca utilizatorul să aibă un software actualizat programe antivirus și alte programe de protecție a dispozitivelor împotriva accesului neautorizat de către terți.

LEGEA APLICABILA

Raporturile juridice dintre SOCIETATE și Utilizator, inclusiv aspectele legate de valabilitatea, încheierea, executarea și încetarea contractelor, precum și orice raporturi juridice create la utilizarea site-ului, sunt supuse legislației române, iar disputele privind oricare dintre acestea vor fi de competența instanțelor sau autorităților competente din România, indiferent de locul în care se află Utilizatorul când accesează acest site sau agrează contractarea.

Comunicările se fac in scris, în limba română, prin e-mail, sms, whatsapp sau prin postare pe Site.

ACTUALIZAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR DE UTILIZARE

SOCIETATEA își rezervă dreptul de a actualiza sau modifica Termenii și Condițiile de Utilizare.

Orice modificare va intra în vigoare la data publicării pe pagina de web. În cazul în care nu este de acord cu noile Termeni și Condiții Utilizatorul poate renunța la utilizarea site-ului.
De regulă modificarea termenilor și condițiilor de utilizare vor avea la bază necesitatea de a crea noi funcționalități, adaptarea la noi cerințe legislative, sugestii primite de la Utilizatori, etc.

Ne rezervăm dreptul de a elimina orice ofertă de pe acest Site web în orice moment, în mod discreționar şi de a elimina sau modifica orice material sau conținut de pe acest Site web.
Pentru orice întrebare referitoare la orice Termeni și Condiții ne puteți contacta în orice moment la adresa de e-mail de la Contact.

Prezentele Termenii şi Condiții de Utilizare se completează cu prevederile legii aplicabile, cu cele din secțiunea Politica de Protecție a Datelor Personale (Date Personale) respectiv Politica Cookies (Cokies). Vă rugăm să le citiți.